۱۶بهمن/۹۵
12641d5[1]

HLS چیست؟

HLS مخفف عبارت HTTP live streamingو به معنای تحت الفظی، استاندارد پشتیبانی جریان زنده می باشد. HTTPیک ترافیک استاندارد است. استانداردی که در دنیای امروز وب و ویدئو معنای گسترده ای پیدابیشتر…